A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Sở Khoa học và Công nghệ thông báo các văn bản về tuyển dụng viên chức tại Trung tâm Ứng dụng, Thông tin KHCN và Đo lường thử nghiệm thuộc Sở Khoa học và Công nghệ Thái Bình năm 2022

 1. Quyết định số 452/QĐ-SKHCN ngày 25/11/2022 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ về việc Thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức vào Trung tâm Ứng dụng, Thông tin khoa học công nghệ và Đo lường thử nghiệm thuộc Sở năm 2022. (File đính kèm)
 2. Quyết định số 453/QĐ-SKHCN ngày 25/11/2022 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt Danh mục thi tuyển viên chức vào Trung tâm Ứng dụng, Thông tin khoa học công nghệ và Đo lường thử nghiệm thuộc Sở Khoa học và Công nghệ năm 2022. (File đính kèm)
 3. Quyết định số 454/QĐ-SKHCN ngày 25/11/2022 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ về việc Thành lập Ban Giám sát kỳ thi tuyển viên chức vào Trung tâm Ứng dụng, Thông tin khoa học công nghệ và Đo lường thử nghiệm thuộc Sở Khoa học và Công nghệ năm 2022. (File đính kèm)
 4. Quyết định số 455/QĐ-SKHCN ngày 25/11/2022 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ về việc thành lập Ban kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức vào Trung tâm Ứng dụng, Thông tin khoa học công nghệ và Đo lường thử nghiệm thuộc Sở Khoa học và Công nghệ năm 2022. (File đính kèm)
 5. Quyết định số 456/QĐ-SKHCN ngày 25/11/2022 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ về việc thành lập Ban Kiểm tra, sát hạch viên chức vào Trung tâm Ứng dụng, Thông tin khoa học công nghệ và Đo lường thử nghiệm thuộc Sở Khoa học và Công nghệ năm 2022. (File đính kèm)
 6. Quyết định số 457/QĐ-SKHCN ngày 25/11/2022 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ về việc thành lập Tổ giúp việc Hội đồng tuyển dụng viên chức vào Trung tâm Ứng dụng, Thông tin khoa học công nghệ và Đo lường thử nghiệm thuộc Sở Khoa học và Công nghệ năm 2022. (File đính kèm)
 7. Quyết định số 458/QĐ-SKHCN ngày 25/11/2022 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ về việc thành lập Ban đề thi kỳ thi tuyển viên chức vào Trung tâm Ứng dụng, Thông tin khoa học công nghệ và Đo lường thử nghiệm thuộc Sở Khoa học và Công nghệ năm 2022.
 8. Quyết định số 459/QĐ-SKHCN ngày 25/11/2022 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ về việc Ban hành Nội quy phỏng vấn xét tuyển viên chức làm việc tại Trung tâm Ứng dụng, Thông tin khoa học công nghệ và Đo lường thử nghiệm thuộc Sở Khoa học và Công nghệ năm 2022. (File đính kèm)
 9. Quyết định số 460/QĐ-SKHCN ngày 25/11/2022 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ về việc Phê duyệt Phương thức phỏng vấn và chấm điểm phỏng vấn kỳ thi tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Trung tâm Ứng dụng, Thông tin khoa học công nghệ và Đo lường thử nghiệm thuộc Sở Khoa học và Công nghệ năm 2022. (File đính kèm)
 10. Thông báo số 39/TB-HĐTDVC ngày 15/12/2022 của Hội đồng tuyển dụng viên chức về Kết quả kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức. (File đính kèm)
 11. Quyết định số 523/QĐ-SKHCN ngày 15/12/2022 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ về việc Phê duyệt Danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự Vòng 2 kỳ thi tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Trung tâm Ứng dụng, Thông tin KHCN và Đo lường thử nghiệm thuộc Sở Khoa học và Công nghệ năm 2022. (File đính kèm)

Nguồn:Sở KH&CN Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 5 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan