A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Sở Khoa học và Công nghệ thông báo về việc đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia bắt đầu thực hiện từ năm 2023 thuộc Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021-2030

Sở Khoa học và Công nghệ nhận được Công văn số 1457/UBND-KGVX ngày 05/5/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình về việc đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia bắt đầu thực hiện từ năm 2023 thuộc Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021-2030, Sở Khoa học và Công nghệ thông báo tới các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp hướng dẫn đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo đề nghị của Bộ Khoa học và Công nghệ và Ủy ban nhân dân tỉnh theo các công văn sau:

1. Công văn số 1457/UBND-KGVX ngày 05/5/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình về việc đề xuất nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia bắt đầu thực hiện từ năm 2023 thuộc Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021-2030 (File đính kèm)

2. Công văn số 949/BKHCN-TĐC ngày 04/05/2022 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc đề xuất nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia bắt đầu thực hiện từ năm 2023 thuộc Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021-2030 (File đính kèm)


Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 5 đánh giá
Click để đánh giá bài viết