A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thông báo Kế hoạch hoạt động Giải thưởng chất lượng quốc gia năm 2021 tỉnh Thái Bình

1. Giới thiệu chung:   

Giải thưởng chất lượng quốc gia (GTCLQG) là hình thức tôn vinh, khen thưởng ở cấp quốc gia do Thủ tướng Chính phủ trao tặng cho các tổ chức, doanh nghiệp có thành tích xuất sắc trong việc nâng cao chất lượng sản phẩm, hàng hoá, nhằm thúc đẩy phong trào hoạt động nâng cao chất lượng trong cộng đồng doanh nghiệp cũng như của toàn xã hội.

GTCLQG được điều chỉnh trong Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa; Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hoá và Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 132/2008/NĐ-CP.

Các tổ chức, doanh nghiệp đạt GTCLQG được phép thông báo, tuyên truyền, quảng cáo trên các phương tiện thông tin đại chúng hoặc các hình thức giới thiệu khác về đơn vị mình, được sử dụng biểu tượng của giải thưởng trên sản phẩm, ấn phẩm của tổ chức, doanh nghiệp.

Thái Bình là tỉnh triển khai tương đối tốt hoạt động GTCLQG hàng năm. Đến hết năm 2020, toàn tỉnh có trên 40 lượt doanh nghiệp đã tham gia và đạt giải. Các doanh nghiệp này đều là những doanh nghiệp có thành tích tiêu biểu trong hoạt động nâng cao năng suất, chất lượng của tỉnh.  

2. Điều kiện tham dự:

Các tổ chức, doanh nghiệp phải có tư cách pháp nhân, đã hoạt động sản xuất, kinh doanh và dịch vụ liên tục tại Việt Nam và không vi phạm các quy định của pháp luật trong thời gian ít nhất 3 năm, tính từ thời điểm đăng ký tham dự.

3. Nguyên tắc xét thưởng:

Việc xét thưởng đảm bảo công khai, khách quan và công bằng trên cơ sở cho điểm theo 7 tiêu chí gồm: Vai trò lãnh đạo; chiến lược hoạt động; chính sách định hướng vào khách hàng và thị trường; đo lường, phân tích và quản lý tri thức; quản lý nguồn nhân lực; quản lý quá trình hoạt động và kết quả hoạt động

Giải thưởng chất lượng quốc gia được xét thưởng thông qua hai cấp: Hội đồng sơ tuyển cấp tỉnh, thành phố và Hội đồng quốc gia.

4. Cơ cấu giải thưởng:

- Giải Vàng Chất lượng Quốc gia.

- Giải thưởng Chất lượng Quốc gia.

Các doanh nghiệp đạt giải sẽ được nhận cúp kèm theo Giấy chứng nhận của Thủ tướng Chính phủ. Các doanh nghiệp đạt Giải vàng được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen về thành tích xuất sắc trong việc nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hoá.

5. Nội dung hoạt động GTCLQG năm 2021:

5.1. Hội đồng sơ tuyển của tỉnh Thái Bình:

- Trước ngày 15/4/2021: Tổ chức, doanh nghiệp đăng ký tham dự tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Thái Bình.

 - Từ 15/4 đến 15/6/2021: Doanh nghiệp hoàn thiện hồ sơ tham dự (Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng cử cán bộ trực tiếp hướng dẫn Doanh nghiệp).

- Trước ngày 01/6/2021: Thành lập Hội đồng sơ tuyển tỉnh gồm đại diện các sở, ngành có liên quan.

- Từ 15/6 đến 15/7/2021: Hội đồng sơ tuyển tổ chức đánh giá, xem xét và quyết định danh sách các doanh nghiệp được đề xuất xét tặng Giải thưởng.

- Trước 20/7: Tổ thư ký hoàn thiện hồ sơ của các doanh nghiệp được đề xuất xét tặng giải thưởng gửi cho Hội đồng quốc gia.

5.2. Hội đồng Quốc gia:

- Từ tháng 7 đến tháng 9/2021: Hội đồng Quốc gia thẩm tra kết quả, hồ sơ của Hội đồng sơ tuyển các tỉnh, thành phố và tiến hành xem xét, đánh giá các tổ chức, doanh nghiệp được Hội đồng sơ tuyển đề nghị trao giải

- Tháng 10/2021: Lấy ý kiến hiệp y của UBND tỉnh về việc đề nghị Thủ tướng Chính phủ trao tặng GTCLQG cho doanh nghiệp.

- Tháng 11/2021: Hội đồng quốc gia đề nghị Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ danh sách các tổ chức, doanh nghiệp tham dự đủ điều kiện để trình Thủ tướng Chính phủ trao tặng Giải thưởng chất lượng quốc gia.

- Tháng 12/2021: Tổ chức họp báo công bố kết quả Giải thưởng chất lượng năm 2021 và tổ chức lễ trao giải trên VTV (Truyền hình trực tiếp Lễ trao giải).  

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Thái Bình (thuộc Sở Khoa học và Công nghệ), với chức năng là cơ quan thường trực của Hội đồng sơ tuyển cấp tỉnh thông báo tới các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn toàn tỉnh nếu có nhu cầu tìm hiểu chi tiết tham khảo tại trang web: www.giaithuong.org.vn; chicuctdc.thaibinh.gov.vn hoặc liên hệ trực tiếp với Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Thái Bình theo địa chỉ: Số 36A Phố Quang Trung - Thành phố Thái  Bình; ĐT 0227.833200 để được hướng dẫn chi tiết./.


Tập tin đính kèm
Tổng số điểm của bài viết là: 3 trong 3 đánh giá
Click để đánh giá bài viết