A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thông báo tuyển dụng công chức năm 2021 của Sở Khoa học và Công nghệ Thái Bình

Căn cứ Quyết định số 1154/QĐ-UBND, ngày 15/5/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình về việc Phê duyệt chỉ tiêu, ngành, chuyên ngành ở từng vị trí việc làm cần tuyển công chức hành chính cấp tỉnh, cấp huyện và công chức cấp xã tỉnh Thái Bình năm 2021; Kế hoạch số 73/KH-UBND, ngày 15/5/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình về việc Thi tuyển công chức tỉnh Thái Bình năm 2021.

Sở Khoa học và Công nghệ Thái Bình thông báo chỉ tiêu tuyển dụng công chức cụ thể như sau:

1. Quyết định số 1154/QĐ-UBND, ngày 15/5/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình về việc Phê duyệt chỉ tiêu, ngành, chuyên ngành ở từng vị trí việc làm cần tuyển công chức hành chính cấp tỉnh, cấp huyện và công chức cấp xã tỉnh Thái Bình năm 2021 (File đính kèm).

2. Kế hoạch số 73/KH-UBND, ngày 15/5/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình về việc Thi tuyển công chức tỉnh Thái Bình năm 2021 và Quyết định số 1154/QĐ-UBND (File đính kèm).

3. Danh mục tài liệu Kiến thức chuyên ngành Khoa học và công nghệ thi tuyển công chức tỉnh Thái Bình năm 2021 (File đính kèm).

4. Tài liệu Bổ sung Kiến thức chuyên ngành Khoa học và công nghệ thi tuyển công chức tỉnh Thái Bình năm 2021 

Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức (File đính kèm)

Thông tư số 01/2021/TT-BKHCN ngày 01/3/2021 của Bộ Khoa học và Công nghệ Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn về khoa học và công nghệ thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện (File đính kèm)


Tổng số điểm của bài viết là: 6 trong 6 đánh giá
Click để đánh giá bài viết