A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thông báo v/v báo cáo tình hình ứng dụng KQ nghiên cứu KH&CN và đề xuất nhiệm vụ KH&CN năm 2025 thực hiện “Chương trình KH&CN trọng điểm cấp quốc gia phục vụ đổi mới, hiện đại hoá công nghệ khai thác và chế biến khoáng sản đến năm 2025” của Bộ Công thương

Sở Khoa học và Công nghệ nhận được Công văn số 652/BCT-KHCN ngày 29/01/2024 của Bộ Công thương về việc báo cáo tình hình ứng dụng kết quả nghiên cứu KH&CN và đề xuất nhiệm vụ KH&CN năm 2025 thực hiện “Chương trình KH&CN trọng điểm cấp quốc gia phục vụ đổi mới, hiện đại hoá công nghệ khai thác và chế biến khoáng sản đến năm 2025”. Sở Khoa học và Công nghệ đăng tải nội dung Công văn số 652/BCT-KHCN tại file đính kèm sau: 

Công văn số 652/BCT-KHCN ngày 29/01/2024 của Bộ Công thương về việc báo cáo tình hình ứng dụng kết quả nghiên cứu KH&CN và đề xuất nhiệm vụ KH&CN năm 2025 thực hiện “Chương trình KH&CN trọng điểm cấp quốc gia phục vụ đổi mới, hiện đại hoá công nghệ khai thác và chế biến khoáng sản đến năm 2025” (file đính kèm).


Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan