A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thông báo về việc đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia thuộc Chương trình khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 (Đợt 2) của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Sở Khoa học và Công nghệ nhận được Phiếu chuyển số 960/PC-VP ngày 13/07/2023 của Văn phòng UBND tỉnh chuyển Thông báo số 4486/TB-BNN-VPĐP ngày 10/7/2023 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia thuộc Chương trình khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 (Đợt 2). Sở Khoa học và Công nghệ đăng tải nội dung Thông báo số 4486/TB-BNN-VPĐP tại file đính kèm sau: 

Thông báo số 4486/TB-BNN-VPĐP ngày 10/7/2023 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (File đính kèm)

Mẫu Phiếu đề xuất đặt hàng nhiệm vụ_Phụ lục kèm theo Thông báo số 4486/TB-BNN-VPĐP (File word)


Tập tin đính kèm
Tổng số điểm của bài viết là: 2 trong 2 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan